Richard Paul

Crossfit level 2 instruktør

Richard er sertifisert Crossfit level 1 instruktør, og har trent Crossfit sidan 2014. Richard har alltid vore glad i å halde seg i god fysisk form, men har hatt lett for å gå lei ved ordinær styrketrening. Då vart Crossfit sin store variasjon løysinga, og han har ikkje trent noko annan sidan.

Richard sin store lidenskap er å motivere andre til å yte sitt maksimale under treningsøktene. Han har alltid fokus på sikkerheit og god teknikk, men vil at medlemma skal tørre å gå utanfor si komfortsona når dei er på trening. Han har fleire års erfaring som lagfører og seksjonssjef i Forsvaret med ansvar for den fysiske treninga på soldater, og har derifrå mykje kunnskap når det kjem til utnytting av potensiale.

Richard Paul