Personvern og Cookies

Kva er informasjonskapslar («cookies»)?

Når du besøker nettsidene våre lagrast det ulike data på din enhet via nettlesaren din. Dataene kan for eksempel innehalde brukerinnstillingar, informasjon om korleis du har surfa på våre nettstader, kva nettlesar du bruker, kva annonser du har blitt vist. Slike «lokalt lagra data» kan brukas til å tilpasse inhald og funksjoner på tenester til deg, og dermed bidra til å gjere ditt besøk betre tilrettelagt og meir meiningsfullt for deg. Informasjonskapslar innehelder ikkje direkte identifiserbare data som deg (slik som namn, adresse, telefonnummer og liknande), men informasjon om nettlesaren din og aktivitet som har funnet set gjennom danna.

Personvernærklering

1. Føremålet med vår handsaming av personopplysningar
I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, orginasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er opplysningar vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.
2. Utlevering av personopplysningar til tredjepart
Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.
3. Kunderegister
Vårt kunderegister innheld opplysningar om kunden som selskapsnamn, adresse, informasjon om kontaktpersonar hjå kunden, og opplysningar om kva tenester og produkt kunden har avtale om.
4. Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida
Google Analytics – Denne informasjonskapselen har som føremål å samle informasjon om korleis besøkande nyttar nettsida. Vi brukar denne informasjonen for å lage rapportar for å betre nettsida. Informasjonskapslane anonymiserer all informasjon. Dei seier noko om tal besøkande på nettsida, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.
5. Kontaktskjema
Når du fyller ut eit kontaktskjema på nettsida blir informasjon send til post@crossfitforde.no som ein e-post. Desse vert loggført som ein del av ditt kundeforhold med oss, og blir lagra så lenge du har eit kundeforhold med oss.
6. Deling
Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
7. Innsyn, retting og sletting
Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om ein sjølv. Innsyn kan ein få ved å hendvende seg til Spenst Førde AS – epost. kent@spenst.no Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.
8. Ansvarleg databehandlar
Dagleg leder i Spenst Førde AS er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det ver gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi etterstrebar til einkvar tid å følgje gjeldande regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på kent@spenst.no eller .